GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Välkommen till GR Utbildning

SENASTE NYHETERNA FRÅN GR UTBILDNING

Nyheter från GR Utbildning via RSS
Följ GR Utbildning på Twitter
#grutbildning
GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

 Samverkan kring flyktingmottagandet i Göteborgsregionen.

Uppdaterad Omvärldsbevakning inom området Asylsökande och nyanlända barn/unga.

Pedagogiskt Centrums kursutbud

Pedagogiskt Centrums kursutbud

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund