GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Snart dags för Plug In GR:s slutkonferens

Samverkansprojektet Plug In avslutas 2018 och den 28 februari hålls Plug In GR:s slutkonferens. Fokus för konferensen är att summera resultat och lärdomar och samtidigt blicka framåt.

Motverka studieavbrott

Fullföljda gymnasiestudier är en av de viktigaste faktorerna för att komma in i arbets- och samhällslivet. Sedan 2011 har GR Utbildning byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att minska studieavbrott, både i Göteborgsregionen och i resten av landet. Idag har GR Utbildning en nationellt ledande kunskap på området och stöttar skolor och organisationer genom olika projekt och insatser.

Motverka studieavbrott på gymnasiet

Plug In och PlugInnovation

Fullfölja studier GR

Plug Innan - tidiga insatser

Yrk In

Samarbeten och samverkanspartners

Pedagogiskt centrum

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund