GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Ny omgång av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare

Hösten 2018 startar femte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare, ett samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Centrum för Management i Byggsektorn. Läs mer här.

Framtidens Ledare

Framtidens Ledare verkar för ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen. Med Utvecklande ledarskap (UL) som grund erbjuder vi utbildningsinsatser av hög kvalitet för chefer och ledare. Detta genom utvecklingsprogram och skräddarsydda projekt och insatser på såväl enhetsnivå som i hela kommuner.

Utveckling av grupper och ledningsgrupper

Chefshandledning och chefsstöd

Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Jag vill bli chef!?

Jag vill bli skolledare!?

Traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund