GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Behöver er skola stöd i arbetet med prao?

Från och med juli 2018 är prao obligatoriskt i grundskolan. Behöver er skola stöd för att komma igång? GR Utbildning har lång erfarenhet och bred kompetens kring frågan och samordnar i dagsläget prao åt 120 grundskolor i Göteborgsregionen. Nu erbjuds även processtöd i arbetet.

GR Skola Arbetsliv

GR verkar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen. Vi hjälper och stöttar våra kommuner och skolor men även branscher och företag att skapa och kvalitetssäkra samverkansaktiviteter och utvecklingsprojekt där skola och arbetsliv samverkar. Kontakta oss för hjälp med processtöd, kartläggningar, projektledning och att utveckla arbetet med prao och andra arbetslivsaktiviteter.

Utmärkelsen

Studie- och yrkesvägledning

Branschsamverkan och college

Prao/apl/lia/lärling

Entreprenörskap i skolan

Gymnasiedagarna & Future Skills

Projekt/på gång

Samarbetspartners

Mötesplatser

Metoder och verktyg

Skolutveckling

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund