GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Behöver er skola stöd i arbetet med prao?

Från och med juli 2018 är prao obligatoriskt i grundskolan. Behöver er skola stöd för att komma igång? GR Utbildning har lång erfarenhet och bred kompetens kring frågan och samordnar i dagsläget prao åt 120 grundskolor i Göteborgsregionen. Nu erbjuds även processtöd i arbetet.

Målsättningen med processtödet är att komma igång med prao på skolan. Detta genom att bland annat arbeta aktivt med samverkan mellan skola och arbetsliv på skolan och i kommunen.

På lång sikt ska elevernas prao genomsyra alla elevers undervisning och ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Det ska bidra till att främja elevernas valkompetens, vilket innebär att eleverna ska kunna genomföra väl underbyggda studie- yrkesval.

  • Läs mer om processtöd kring prao härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Läs om samordningsverktyget praktikplatsen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2018-04-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund