GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Välkommen till GR Utbildning

NYHETER

Nyheter från GR Utbildning via:
Nyheter från GR Utbildning via RSS
Följ GR Utbildning på Twitter
#grutbildning
 Vilken skola och arbetsplats är bäst på samverkan mellan skola och arbetsliv?

Utmärkelsen 2016 – Anta Utmaningen!

Samverkan kring flyktingmottagandet i Göteborgsregionen

Samverkan kring flyktingmottagandet inom GR

Ny som Chef – Utvecklande ledarskap, Programmet för dig som vill utveckla  ditt personliga och hållbara ledarskap

Sista anmälningsdag: 27 maj

Utvecklingsprogrammet ”Jag vill bli skolledare!?” vänder sig till dej som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som skolledare.

Sista anmälningsdag: 10 juni

Pedagogiskt Centrums kursutbud

Pedagogiskt Centrums kursutbud

Hitta direkt:

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund