GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Välkommen till GR Utbildning

SENASTE NYHETERNA FRÅN GR UTBILDNING

Nyheter från GR Utbildning via RSS
Följ GR Utbildning på Twitter
#grutbildning

Hitta direkt:

Fullfölja studier GR – FSGR

Fullfölja studier GR – FSGR

Samverkan kring flyktingmottagandet i Göteborgsregionen

Samverkan kring flyktingmottagandet

Lärmiljö och digitalisering

Lärmiljö och digitalisering

Pedagogiskt Centrums kursutbud

Pedagogiskt Centrums kursutbud

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund